Công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về khái niệm máy kéo thang máy, 98, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:56:17

Công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về khái niệm máy kéo thang máy

Gọi nhận tư vấn thủ tục nhập khẩu (Phụ tùng, máy kéo) thang máy TPHCM: 098 847 68 68 (24/24) 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1527/TĐC-TC
V/v khái niệm máy kéo thang máy

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 3759/TCHQ-TXNK ngày 08/6/2017 của Quý Tổng cục đề nghị cho ý kiến về khái niệm, cấu tạo “máy kéo thang máy”, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

Trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về thang máy không có khái niệm “máy kéo thang máy” mà có khái niệm “máy dẫn động”, cụ thể:

- Đối với thang máy điện, tại điều 3.22 TCVN 6395:2008 Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cu tạo và lp đặt định nghĩa “Máy dẫn động là tổ hợp dẫn động để đảm bảo chuyển động hoặc dừng thang”.

- Đối với thang máy thủy lực, tại điều 3.22 TCVN 6396-2:2010 Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cu tạo và lắp đặt định nghĩa “Máy dẫn động là tổ hợp dẫn động để đảm bảo chuyển động hoặc dừng thang gồm bơm, động cơ bơm và các van điều khiển”.

- Đối với thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực, tại điều 3.20 TCVN 6396-3:2010 Yêu cầu an toàn về cu tạo và lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lựcđịnh nghĩa “Máy dẫn động là thiết bị dẫn động và dừng thang máy chở hàng, bao gồm cả động cơ đối với các thang máy điện chở hàng hoặc gồm có bơm, động cơ bơm và các van điều khiển”.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông tin tới Quý Tổng cục biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Linh

Hỗ trợ từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh:

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, xin Quý khách liên hệ với Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh chúng tôi qua: Hotline098 847 6868 (24/24) hoặc Email: info@nhatminhkhanh.com
Nhấn vào đây để Báo giá dịch vụ hải quan trọn gói
Tags: 1527/TĐC-TC, Công văn số 1527/TĐC-TC, công văn xuất nhập khẩu, máy kéo thang máy, nhập khẩu thang máy
Công văn số 1527/TĐC-TC

Công văn 1527/TĐC-TC về khái niệm máy kéo thang máy

Văn bản về khái niệm máy kéo thang máy

Công văn 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về khái niệm máy kéo thang máy

Công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về khái niệm máy kéo thang máy, 98, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:56:17 Công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về khái niệm máy kéo thang máy, 98, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:56:17
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN