Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất, 37, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 09:31:54

Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất

Tạm nhập tái xuất không còn là hoạt động xa lạ với các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. Do tính chất đặc thù của hoạt động tạm nhập tái xuất: chỉ đưa hàng hóa tạm thời nhập khẩu rồi lại tái xuất khẩu trong thời gian ngắn. Ở Việt Nam chúng ta, pháp luật quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất rất chặt chẽ và chi tiết.

Tạm nhập tái xuất được chia làm các loại như sau:

 1. Kinh doanh tạm nhập tái xuất.
 2. Tạm nhập tái xuất hàng triễn lãm, giới thiệu sản phẩm.
 3. Tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị phục vụ dự án.
 4. Tạm nhập tái xuất bảo trì sữa chữa.
 5. Tạm nhập tái xuất phương tiện vận chuyển…

Hải quan kiểm tra lô hàng tạm nhập tại Việt Nam và tái xuất sang Campuchia - dịch vụ khai báo hải quan hàng tạm nhập tái xuất từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh

Hải quan kiểm tra lô hàng tạm nhập tại Việt Nam và tái xuất sang Campuchia - dịch vụ khai báo hải quan hàng tạm nhập tái xuất từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh

Các bước trong quy trình làm hàng tạm nhập tái xuất - thực hiện bởi Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh:

Bước 1: Doanh nghiệp cần xác định rõ mặt hàng cần tạm nhập tái xuất theo hình thức nào?!  

Căn cứ vào thông tư 11/2017/TT-BCT ngày 28/07/2018 rà soát các mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có nằm trong doanh mục quản lý đặc biệt như: cấm nhập, cấm xuất hay quản lý theo giấy phép đặc biệt không?! Nếu hàng tạm nhập tái xuất có điều kiện xin giấy phép, doanh nghiệp phải tiến hành xin giấy phép để đủ điều kiện kinh doanh hàng này.

Bước 2:  Chuẩn bị hồ sơ xin mở tờ khai hàng tạm nhập tái xuất

 • Commercial invoice (01 copy hoặc 01 gốc).
 • Packing list (01 copy hoặc 01 gốc).
 • Contract hặc tương đương (01 copy).
 • Vận đơn (01 copy).
 • Giấy phép (nếu có) 01 copy.
 • Giấy chứng nhận xuất xứ (bản gốc, nếu có).
 • Công văn xin tạm nhập tái xuất thể hiện rõ theo hình thức nào?!
 • Các lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ bước 2:
 • Hợp đồng tạm nhập tái xuất phải thể hiện rõ hàng tạm nhập tái xuất theo mục đích gì?
 • Vận đơn tạm nhập tái xuất phải là vận đơn đích danh, không phải vận đơn chuyển nhượng.
 • Đối với mặt hàng tạm nhập tái xuất có giấy phép và quản lý theo mã số tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp phải thể hiện mã số tạm nhập tái xuất vận đơn.

Bước 3: Tiến hành mở tờ khai tạm nhập  

 • Tờ khai tạm nhập được tiến hành mở như tờ khai nhập kinh doanh bình thường, tuy nhiên chúng ta cần lưu lý một số điểm:
 • Mã loại hình tạm nhập: G11.
 • Khi khai tờ khai tạm nhập phải khai thời gian dự tính tái xuất.
 • Phần ghi chú tờ khai tạm nhập phải được ghi khi nào tái xuất.
 • Theo thông tư 38/TT-BTC hàng tạm nhập tái xuất được miễn thuế. Tuy nhiên trong thời gian tạm nhập, doanh nghiệp vẫn phải tạm tính số thuế nhập khẩu của lô hàng, để nộp vào tài khoản tạm thu hoặc nhờ ngân hàng bảo lãnh số tiền tương đương với số thuế nhập khẩu khi chưa tái xuất.
 • Hàng tạm nhập không tính thuế VAT.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục TN doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo như một lô hàng bình thường.

Bước 4: Tiến hành mở tờ khai tái xuất

 • Theo qui định của pháp luật Việt Nam, hàng tạm nhập tái xuất có thời hạn nhất định, sau khi hết thời hạn tạm nhập, doanh nghiệp phải tiến hành:
 • Tái xuất ngay.
 • Xin gian hạn thêm thời gian tạm nhập, chỉ được gia hạn 2 lần và mỗi lần 30 ngày.
 • Sau khi hết thời hạn tạm nhập, doanh nghiệp tiến hành mở tờ khai tái xuất, bộ hồ sơ tái xuất bao gồm:
 • Commercial invoice (01 copy hoặc 01 gốc).
 • Packing list (01 copy hoặc 01 gốc).
 • Contract hặc tương đương (01 copy).
 • Giấy phép (nếu có) 01 copy.
 • Bản copy tờ khai tạm nhập.
 • Công văn xin tái xuất lô hàng tạm nhập thể hiện rõ theo hình thức nào?!

Ghi nhớ:

Trường hợp tái xuất nhưng không tái xuất hết, cần thể hiện rõ trên chứng từ số lượng cụ thể mỗi lần tái xuất là bao nhiêu? Phần mềm ECUSS – VNACCS sẽ tự động cập nhật trừ lùi số hàng tồn sau khi tái xuất để doanh nghiệp tiến hàng thanh khoản khi tái xuất.

 • Các lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ bước 4:
 • Loại hình mở tờ khai tái xuất: G21
 • Nhập tờ khai tạm nhập của lô hàng tái xuất trên phầm mềm khai báo
 • Phải ghi rõ thời hạn tái xuất.
 • Phần khi chú phải thể hiện rõ tái xuất cho tờ khai tạm nhập nào? Số lượng bao nhiêu?
 • Tiến hành  mở tờ khai tái xuất và hoàn tất thủ tục như lô hàng bình thường, tuy nhiên hàng tạm nhập tái xuất sẽ được hải quan giám sát trong suốt quá trình hàng quá trong lãnh thổ Việt Nam trước khi xuất ra nước ngoài.

Bước 5: Thực xuất và thanh khoản về lượng

 • Nếu hàng hóa xuất ngay tại cửa khẩu nơi làm thủ tục tái xuất thì sau khi hoàn tất thủ tục, doanh nghiệp xin xác nhận thực xuất và tiến hành thanh khoản về lượng.
 • Nếu hàng hóa xuất tại cửa khẩu khác, hải quan giám sát sẽ lập biện bản bàn giao hàng đến cửa khẩu thực xuất, khi hàng qua khỏi cửa khẩu thực xuất, hải quan nơi cửa khẩu thực xuất tiến hành xác nhận lên biên bản bàn giao hồi báo về cửa khẩu mở tờ khai, sau đó doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm thủ tục như trường hợp đầu.

Bước 6: Tiến hành làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế

Sau khi tiến hành thực xuất số lượng hàng thực tế và thanh khoản vể lượng (khấu trừ hàng thực nhập và thực xuất) doanh nghiệp tiến hành:

 • Trường hợp tái xuất hết số lượng hàng tạm nhập: tiến hành làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, giả tỏa bảo lãnh ngân hàng. Hồ sơ cần thiết gồm có:
 • Tờ khai tạm nhập, tờ khai tái xuất (01 copy).
 • Bill thực xuất hoặc biên bản bàn giao (01 copy).
 • Thanh khoản về lượng (01 gốc).
 • Bảo lãnh Ngân hàng hoặc biên lai nộp thuế (01copy).
 • Công văn xin hoàn thuế, không thu thuế.
 • Tiến hành cung cấp hồ sơ giải tỏa bảo lãnh.
 • Trường hợp tái xuất một phần số lượng hàng tạm nhập: tiến hành thanh khoản về lượng, và chuẩn bị tái xuất số lượng hàng tiếp theo. Sau khi hết số lượng hàng tạm nhập: doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục như bước trên.

Do tính chất phức tạp của thủ tục nhập hải quan hàng tạm nhập tái xuất nên pháp luật Việt Nam có những chính sách quản lý rất chặt chẽ và chi tiết, gây nên không ít lung túng cho các doanh nghiệp muốn hoàn thành thủ tục hải quan cho các mặt hàng đặc thù này.

Chúng tôi, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh, với kinh nghiệm trên 10 năm chuyên làm thủ tục hải quan cho hàng tạm nhập tái xuất sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn & hiệu quả trong việc hoàn tất thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất cho Quý doanh nghiệp tại các bến cảng, cửa khẩu tại Việt Nam.

Hình ảnh khai thác thực tế lô hàng tạm nhập tái xuất - trực tiếp thực hiện bởi Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh

Hải quan kiểm tra lô hàng tạm nhập tại Việt Nam và tái xuất sang Campuchia - dịch vụ khai báo hải quan hàng tạm nhập tái xuất từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh (1)

 Hải quan kiểm tra lô hàng tạm nhập tại Việt Nam và tái xuất sang Campuchia - dịch vụ khai báo hải quan hàng tạm nhập tái xuất từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh (2)

Hải quan kiểm tra lô hàng tạm nhập tại Việt Nam và tái xuất sang Campuchia - dịch vụ khai báo hải quan hàng tạm nhập tái xuất từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh (3)

Hải quan kiểm tra lô hàng tạm nhập tại Việt Nam và tái xuất sang Campuchia - dịch vụ khai báo hải quan hàng tạm nhập tái xuất từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh (4)

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, xin Quý khách liên hệ với Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh chúng tôi qua: Hotline: 098 847 6868 (24/24) hoặc Email: info@nhatminhkhanh.com

Nhấn vào đây để Báo giá dịch vụ hải quan trọn gói.

Tags: hàng tạm nhập tái xuất, thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất, thủ tục khai báo hải quan
Dịch vụ hải quan hàng tạm nhập tái xuất

Tư vấn, báo giá & trực tiếp thực hiện dịch vụ hải quan hàng tạm nhập tái xuất quà Việt Nam sang Campuchia, Lào,... từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh

Khai báo hải quan hàng tạm nhập tái xuất

Nhận dịch vụ khai báo hải quan hàng tạm nhập tái xuất - Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh - hoàn tất thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất cho Quý doanh nghiệp tại các bến cảng, cửa khẩu tại Việt Nam

Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất, 37, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 09:31:54 Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất, 37, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 09:31:54
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN