Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản, 64, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 20/09/2018 11:13:21

Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản

Gọi để nhận tư vấn chính xác cùng báo giá nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng: 098 847 6868 (24/24)

TÊN DOANH NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

……, ngày …. tháng … năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Đưa hàng hóa về bảo quản

Kính gửi: Chi cục Hải quan ……………………………….

  1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản:

- Tên doanh nghiệp: ……….Mã số thuế:...........

- Trụ sở chính tại:............................................

- Số điện thoại: …………………Số fax:.........

  1. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp được mang hàng thuộc tờ khai số……… về bảo quản tại:

- Địa điểm kho, bãi:......................................................

- Thuộc phường (xã) ………..; quận (huyện) , ..........

tỉnh (TP)

  1. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa:

- Họ và tên: …………….., năm sinh:....................

- Số CMND: …….., ngày cấp:…………. , tại..........

- Số điện thoại liên hệ, cố định: …..,di động..........

  1. Nội dung cam đoan:

Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là: ………………m2; có tường rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa; có giấy tờ hợp pháp sử dụng kho, bãi (hoặc hợp đồng thuê kho, bãi đến hết ngày…………….. ); chịu trách nhiệm bảo quản đầy đủ hàng hóa và không tự ý sử dụng, tiêu thụ hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan thông quan.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây./.

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tin tức dịch vụ liên quan:

Tags: download mẫu 09/bqhh/gsql, mẫu 09 thông tư 38, mẫu 09 đưa hàng về kho bảo quản, mẫu số 09 bqhh gsql phụ lục v thông tư số 38 2015 tt btc, mẫu số 09/bqhh/gsql văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản, mẫu văn bản, đưa hàng hóa về bảo quản
Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản, 64, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 20/09/2018 11:13:21 Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản, 64, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 20/09/2018 11:13:21
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN