Blog, Trang 4

Blog

Blog thông tin về dịch vụ hải quan, xuất nhập khẩu

Tham khảo mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản - Mẫu số 09/BQHH/GSQL
Chi tiết Thông tư 23/2015/TT-BKHCN: Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
Tham khảo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan;
Tham khảo Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông thư số 38/2015/TT-BTC
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
Chi tiết về Nghị định 69/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương
Chi tiết Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh thông tin đến quý khách hàng về: 'Danh sách các
Chi tiết Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản
Tham khảo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải
Chi tiết Nghị định số 08/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ
Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu - Mẫu 7 thông tư số
Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn
Chi tiết về Phụ lục 01, 02, 03 & 05 - Thông tư số 04-2015-TT-BNNPTNT ngày 12-2-2015
Gửi Trung tâm phân tích & thử nghiệm 2 - Vinacontrol.
Blog, Trang 4 Blog, Trang 4
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN