Blog, Trang 2

Blog

Blog thông tin về dịch vụ hải quan, xuất nhập khẩu

Đơn đề nghị xác định trước mã số 09/18/SEHC-LOG ngày 09/02/2018 cho mặt hàng Tấm tinh thể lỏng của
Tham khảo thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số
Tham khảo thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương về việc công bố hợp quy đối
Thông tư số 07/2018/TT-BCT: Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ
Tham khảo Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ
Tham khảo Thông tư Số 10/2017/TT-BXD: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa
Chi tiết Công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về
Chi tiết Công văn số 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017 của Tổng cục Hải quan gửi Chi cục Hải quan Hải
Chi tiết về Nghị định 187/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua
Chi tiết Thông tư 41/2011/TT-BGTVT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT
Tham khảo mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản - Mẫu số 09/BQHH/GSQL
Chi tiết Thông tư 23/2015/TT-BKHCN: Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
Tham khảo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan;
Tham khảo Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông thư số 38/2015/TT-BTC
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
Blog, Trang 2 Blog, Trang 2
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN