Giấy yêu cầu thử nghiệm của VinaControl, 41, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 27/08/2018 14:14:23

Giấy yêu cầu thử nghiệm của VinaControl

 

VINACONTROL TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 2

Tel. 028 37700922 Fax 028 37700997 (Q7) TT

Tel. 028.39325645 Fax 028.39316861(Q3)

E-mail: labvinacontrol@yahoo.com

80 Bà Huyện Thanh Quan, F7, Q3 tp.HCM

Lô U 18A, đường 22, KCX Tân Thuận, Q7,TP. HCM

 

GIẤY YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

                                                         

                                                                          Số hồ sơ: 

                                                               

                                                                                                   Ngày:

 

Kính gửi:         Trung tâm phân tích & thử nghiệm 2- Vinacontrol

 

Tên cơ quan yêu cầu (Tiếng Việt):

Tên cơ quan yêu cầu (Tiếng Anh):

Địa chỉ:

Tel Fax Mã số thuế

Tên mẫu : Ký hiệu:

Tên mẫu (tiếng anh):               

Số lượng mẫu: Khối lượng mẫu:

Tình trạng bao gói: Niêm phong số:

NỘI DUNG YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

Phương pháp thử: Yêu cầu TT2 chọn PP thử

Yêu cầu kết quả ngày:__________ Tiếng Việt____   bản. Tiếng Anh____bản

Đã thanh toán phí thử nghiệm (VND):

Sử dụng nhà thầu phụ:        Có Không   

Cơ quan nhận yêu cầu

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 2

    Tp Hồ Chí Minh, Ngày     tháng năm

Đại diện cơ quan yêu cầu


Tel : (84-028) 39 325 253 – Fax: (84-028) 62 928 443 (Q3) Tel:

Tel : (84-028) 37 700 922 – Fax:  (84-028) 37 700 997(Q7) Fax:

Email:phongnhanmau_vinacontrol@yahoo.com.vn

Lưu ý: (1)Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2-Vinacontrol(TT2) không chịu trách nhiệm về các thông tin do khách hàng cung cấp. TT2 sẽ không thay đổi tên khách hàng, tên mẫu khi đã cấp phiếu kết quả và hóa đơn.(2)Khách hàng vui lòng mang giấy này khi đến nhận phiếu kết quả.(3)Trong trường hợp khách hàng không yêu cầu cụ thể phương pháp thử thì TT2 có quyền lựa chọn phương pháp phù hợp (4)Phiếu kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm tại thời điểm thử nghiệm. (6)Trong trường hợp cần thiết TT2 sẽ lưu mẫu một thời gian theo qui định của TT2. Thời gian lưu mẫu tùy thuộc vào bản chất của mẫu nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày ban hành kết quả. Moi khiếu nại liên quan đến mẫu sau thời gian lưu TT2 được quyền từ chối giải quyết. BM01-TT2.      

Mọi người cũng tìm kiếm về:

Tags: Giấy yêu cầu thử nghiệm, VinaControl
Giấy yêu cầu thử nghiệm của VinaControl, 41, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 27/08/2018 14:14:23 Giấy yêu cầu thử nghiệm của VinaControl, 41, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 27/08/2018 14:14:23
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN