Đối tác Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh: Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 16, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 11:12:13

Đối tác Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh: Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - đối tác hàng đầu của XNK Nhật Minh Khánh - đơn vị cung cấp dịch vụ hải quan trọn gói TPHCM.

  • Tên tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce & Industry (VCCI)
  • Lĩnh vực hoạt động: là tổ chức quốc gia tập hợp, đại diện cho doanh nghiệp và người sử dụng lao động nhằm mục đích phát triển, bảo vệ & hỗ trợ các doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giũa Việt Nam với các nước.

Giới thiệu về Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh:

Tags: dịch vụ hải quan trọn gói, Khách hàng Nhật Minh Khánh, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, VCCI, XNK Nhật Minh Khánh
Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Thông tin về Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Vai trò của VCCI

Là tổ chức quốc gia tập hợp, đại diện cho doanh nghiệp và người sử dụng lao động nhằm mục đích phát triển, bảo vệ & hỗ trợ các doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giũa Việt Nam với các nước.

Đối tác Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh: Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 16, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 11:12:13 Đối tác Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh: Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 16, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 11:12:13
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN