Đối tác Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh: Hải quan Việt Nam, 15, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 11:12:30

Đối tác Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh: Hải quan Việt Nam

Hải quan Việt Nam - đối tác quan trọng hàng đầu của XNK Nhật Minh Khánh - đơn vị cung cấp dịch vụ hải quan trọn gói TPHCM.

  • Tên tiếng Anh: General Department of Vietnam Customs
  • Lĩnh vực hoạt động: đảm nhiệm chức năng quản lý Nhà Nước đối với các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh & quá cảnh hàng hóa tại Việt Nam.
Tags: dịch vụ hải quan trọn gói, Hải quan Việt Nam, Khách hàng Nhật Minh Khánh, XNK Nhật Minh Khánh
Đối tác Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh: Hải quan Việt Nam, 15, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 11:12:30 Đối tác Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh: Hải quan Việt Nam, 15, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 11:12:30
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN