Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài mới nhất

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài mới nhất


Đăng bởi Hải Lý | 25/03/2024 | 62
Hướng dẫn thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam từ Dịch vụ hải quan trọn gói Xuất nhập khẩu Nhật Minh Khánh

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài là thắc mắc của nhiều khách hàng cá nhân nhờ tư vấn về những thủ tục nhận hàng quà biếu của thân nhân, bạn bè từ nước ngoài gửi về. Sau đây Nhật Minh Khánh xin trích dẫn trả lời của cơ quan Hải Quan về những thủ tục liên quan.

Nhận quà từ nước ngoài có tính thuế không?

Câu trả lời là có và bạn sẽ phải trả những khoản phí sau:

Thuế nhập khẩu

Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định về miễn thuế.

Nếu hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế thì phải nộp thuế đối với phần vượt, do đó bạn cần lưu ý các chi tiết sau:

a.Muốn biết thuế suất một loại hàng hóa cần xác định chi tiết mã HS của hàng hóa đó.

b.Muốn xác định HS một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất và thành phần cấu tạo, quy cách của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Quý Khách chỉ nêu tên mặt hàng: quần áo, mỹ phẩm.

c.Do đó, Nhật Minh Khánh không có đủ cơ sở để đưa ra câu trả lời cụ thể. Đề nghị Quý Khách tùy theo quy cách của hàng hóa, tham khảo:

 • Chương 61 “Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc.”
 • Chương 62 “Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc”.
 • 33.04: Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân của Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC để áp mã số HS chi tiết cho mặt hàng mình nhập khẩu.
 • Trên cở sở đó, Quý Khách có thể tham khảo thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế, theo đó Điều 5.

Nếu hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế thì phải nộp thuế đối với phần vượt, do đó bạn cần lưu ý các chi tiết sau:

 • Thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.
 • Quý Khách có thể tham khảo các văn bản trên tại mục VĂN BẢN MỚI trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan www.customs.gov.vn hoặc đến đơn vị Hải quan địa phương để được hỗ trợ.

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam - Tư vấn bởi XNK Nhật Minh Khánh:

Hồ sơ làm thủ tục nhận hàng quà biếu

 • Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.
 • Văn bản thỏa thuận biếu tặng trong trường hợp người nhận quà tặng là tổ chức. Trong đó có 1 bản chụp chứng thực, có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức nhận quà tặng.
 • Người nhận quà tặng là cá nhân có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là quà biếu, tặng. Các thông tin về tên, địa chỉ người tặng, người nhận quà biếu, tặng ở nước ngoài. Và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.
 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế. (1 bản chính)
 • Văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận để sử dụng hàng hóa miễn thuế. Hoặc văn bản chứng minh tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động đối với quà biếu, quà tặng cho cơ quan, tổ chức được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. (1 bản chính)
 • Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Hoặc bộ, ngành chủ quản đối với quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện. (1 bản chính).

Hàng biếu từ nước ngoài gửi về qua đường bưu chính

 • Về khai hải quan:

Căn cứ khoản 3.3 Điều 4 Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09  tháng 7  năm 2010 Quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính: Doanh nghiệp (Tổng công ty Bưu chính Việt Nam) thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ sau đây của chủ hàng:(a). Khai hải quan; (b). Xuất trình hàng hoá để công chức hải quan kiểm tra; (c) . Nộp thuế, lệ phí, các khoản thu khác theo quy định hiện hành (nếu  có); (d). Nhận hàng xuất khẩu để xuất ra nước ngoài, nhận hàng nhập khẩu để chuyển trả cho chủ hàng.

Cũng theo Điều 4 Thông tư nêu trên: Trường hợp chủ hàng yêu cầu trực tiếp làm Thủ tục hải quan nhận hàng quà biếu từ nước ngoài  thì chủ hàng trực tiếp khai hải quan trên tờ khai hải quan. Trường hợp chủ hàng yêu cầu tờ khai hải quan riêng cho hàng hoá của mình thì doanh nghiệp khai trên tờ khai hải quan riêng.

Như vậy, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ thay mặt Quý Khách làm các thủ tục và thực hiện các nghĩa vụ về thuế nếu có đối với lô hàng hóa nhập khẩu của Quý Khách ngoại trừ  trường hợp Quý Khách yêu cầu trực tiếp thực hiện các việc trên.

 • Về thủ tục Hải quan:

Thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 Điều 4 Thông tư 99/2010/TT-BTC nêu trên. Doanh nghiệp (Tổng công ty Bưu chính) chịu trách nhiệm quản lý hàng hoá và tự tổ chức phát hàng hóa nhập khẩu cho chủ hàng sau khi Chi cục Hải quan quyết định thông quan.

Cách nhận hàng biếu từ nước ngoài gửi về qua đường bưu chính

Cách nhận hàng biếu từ nước ngoài gửi về qua đường bưu chính

Hàng biếu từ nước ngoài gửi về qua đường chuyển phát nhanh

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế làm thủ tục hải quan tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu, trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Theo quy định tại tiểu mục 1.3.2 mục 1.1 khoản 1 Điều 6 Thông tư số 100/2010/TT-BTC thì: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác và các quyền, nghĩa vụ của chủ hàng theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt (thuế nhập khẩu và thuế GTGT).

Chính sách mặt hàng quà biếu từ nước ngoài

 • Theo quy định tại tiểu mục 3 mục II Phụ lục 1 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, bao gồm các nhóm hàng sau cấm nhập khẩu: Hàng dệt may, giày dép, quần áo; Hàng điện tử; Hàng điện lạnh; Hàng điện gia dụng; Thiết bị y tế; Hàng trang trí nội thất; Hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thuỷ tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và chất liệu khác; Hàng hoá là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.
 • Như vậy, Quý Khách có thể nhận các quà biếu tặng nếu chúng không thuộc các nhóm hàng hóa cấm nhập khẩu nêu trên.
 • Theo quy định tại tiểu mục b.2 khoản mục b mục 4 Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá một triệu đồng, hoặc trị giá hàng hoá vượt quá một triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới năm mươi nghìn đồng thì được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu).
 • Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt (thuế nhập khẩu và thuế GTGT).

Tư vấn cách nhận hàng quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam từ XNK Nhật Minh Khánh

Tư vấn cách nhận hàng quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam từ XNK Nhật Minh Khánh

Các thắc mắc về thủ tục hải quan đối với hàng quà biếu

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu viện trợ, quà biếu, quà tặng là gì?

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu quà biếu, viện trợ, quà tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Hải quan và khoản 7 Điều 26 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan bao gồm những gì?

 • Tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hàng hóa nhập khẩu;
 • Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu viện trợ từ nhà tài trợ nước ngoài: Quyết định phê duyệt hoặc văn bản đồng ý tiếp nhận hàng hóa viện trợ từ nhà tài trợ nước ngoài để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của cấp có thẩm quyền.
 • Đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng từ nước ngoài: Văn bản thỏa thuận biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng tổ chức, cá nhân Việt Nam để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 hoặc văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền về việc tiếp nhận hàng hóa biếu, tặng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
 • Đối với hàng hóa do tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu hàng hóa để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu, tặng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Văn bản phê duyệt tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Thời hạn nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trong bao lâu?

 • Người khai hải quan phải nộp các chứng từ tại điểm b khoản 1 Điều này tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu chưa hoàn chỉnh.
 • Người khai hải quan được chậm nộp các chứng từ tại điểm c, điểm d, điểm d, điểm e khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hàng hóa nhập khẩu, cùng với tờ khai hải quan hoàn chỉnh.

Các chứng từ nào được nộp dưới dạng bản chính hoặc bản chụp, ban scan có xác nhận bằng chữ ký số của người khai hải quan?

 • Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục phải có giấy phép nhập khẩu;
 • Giấy thông báo miền kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối với trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục phải kiểm tra chuyên ngành;
 • Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính đối với hàng hóa do tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại;
 • Các chứng từ khác liên quan thuộc hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư so 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tư vấn thủ tục nhận hàng quà biếu tại TPHCM

Trọn gói dịch vụ vận chuyển hàng hóa, quà tặng từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại: Công ty TNHH Đầu Tư TM XNK Nhật Minh Khánh.

Trọn gói vận chuyển hàng từ Mexico về Việt Nam

Công ty chúng tôi cam kết báo giá cạnh tranh cho quý Khách hàng.

Mọi yêu cầu báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Minh Khánh
Địa chỉ: 133 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Email: info@nhatminhkhanh.com
Tel: +84 83514 2828 

Hotline: +84 98847 6868 

#Cachnhanhangtunuocngoai #Dichvukhaibaohaiquan #Dichvuhaiquanlogistic #Dichvuthongquanhanghoa #DichvuhaiquanchuyenphatnhanhTPHCM #Logistic #dichvunhapkhau #xuatnhapkhau #dichvuxuatnhapkhau #dichvuhaiquantronggoi #dichvuhaiquan #nhatminhkhanh #xuatnhapkhaunhatminhkhanh

Huynh Nghia

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài mới nhất

Tư vấn dịch vụ hải quan. Quy trình rõ ràng. An toàn hàng hóa. Hỗ trợ 24/7. Liên hệ ngay Hotline: 098 847 68 68

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài mới nhất

Quý khách liên hệ theo đường dây hotline để nhận được mã HS chính xác nhất về mặt hàng quý khách muốn nhập khẩu098 847 68 68, địa chỉ Email: info@nhatminhkhanh.com

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài mới nhất Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài mới nhất
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN