Thủ tục hải quan đối với hàng SXXK của Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh

Thủ tục hải quan đối với hàng SXXK của Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh


Đăng bởi Hải Lý | 13/11/2020 | 2695
Thủ tục hải quan đối với hàng SXXK của Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh - Tư vấn dịch vụ hải quan trọn gói

Khái niệm hàng SXXK

Khái niệm về hàng SXXK: hàng SXXK được hiểu đơn giả là hàng hóa được tạo ra từ nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đươc Sản xuất ra thành phẩm và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Các bước cơ bản của qui trình thủ tục hải quan đối với hàng SXXK

 • Bước 1: Đăng ký cơ sở sản xuất
 • Bước 2: Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư
 • Bước 3: Xây dựng định mức thực tế để sản xuất sản phẩm xuất khẩu
 • Bước 4: Xuất khẩu thành phẩm
 • Bước 5: Báo cáo quyết toán

Đăng ký cơ sở sản xuất

 • Doanh nghiệp muốn mở loại hình Sản xuất-xuất khẩu phải đăng ký kiểm tra cơ sở sản xuất theo yêu cầu của hải quan.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Giấy phép kinh doanh
  • Bảng lương nhân viên
  • Hợp đồng thuê đất có công chứng
  • Giấy chủ quyền đất có công chứng
  • Danh mục máy móc thiết bị và hóa đơn đi kèm
  • Cam kết thanh toán qua ngân hàng
  • Phiếu cung cấp bổ sung thông tin doanh nghiệp
  • Thông báo cơ sở sản xuất, lưu trữ sản phẩm để SXXK - Mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 • Sau đó Hải quan sẽ xuống kiểm tra xem xét thực tế xưởng, ra biên bản và kết luận xem xưởng có đạt yêu cầu hay chưa.
 • Tiếp theo Doanh nghiệp cần khai mẫu 12 lên hệ thống Vnaccs, Hải quan sẽ mở tài khoản cho phép DN khai tờ khai loại hình SXXK

Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư SXXK

 • Doanh nghiệp đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK và làm thủ tục hải quan để nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo danh mục đã đăng ký tại một Chi cục Hải quan (nơi doanh nghiệp thấy thuận tiện nhất).
 • Thủ tục đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu:
  • Doanh nghiệp căn cứ kế hoạch sản xuất sản phẩm xuất khẩu để đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK với cơ quan hải quan theo Bảng đăng ký (mẫu 06/DMNVL-SXXK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC).
  • Thời điểm đăng ký là khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu tiên thuộc Bảng đăng ký.
  •  Doanh nghiệp kê khai đầy đủ các nội dung nêu trong Bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; trong đó:
   • Tên gọi là tên của toàn bộ nguyên liệu, vật tư sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Nguyên liệu, vật tư này có thể nhập khẩu theo một hợp đồng hoặc nhiều hợp đồng.
   • Mã số H.S là mã số nguyên liệu, vật tư theo Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.
   • Mã nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp tự xác định theo hướng dẫn của Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu. Mã này chỉ áp dụng khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư tại Chi cục Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để theo dõi, thanh khoản hàng hoá của loại hình SXXK.
   • Đơn vị tính theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
   • Nguyên liệu chính là nguyên liệu tạo nên thành phần chính của sản phẩm.

Xây dựng định mức thực tế để sản xuất sản phẩm xuất khẩu

 • Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm

Theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì 

  • Định mức thực tế để sản xuất sản phẩm xuất khẩu:
 •  
  • Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu ban đầu là lượng nguyên liệu thành phần sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ một nguyên liệu ban đầu.
 • Doanh nghiệp đăng ký định mức của sản phẩm xuất khẩu theo loại hình SXXK đúng với định mức thực tế thực hiện.
 • Việc thông báo định mức phải thực hiện cho từng mã sản phẩm theo mẫu 07/ĐKĐM-SXXK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC.
 • Định mức phải được thông báo với cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức.
 • Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi định mức thực tế thì doanh nghiệp được điều chỉnh định mức mã hàng đã đăng ký với cơ quan hải quan phù hợp với định mức thực tế mới nhưng phải có văn bản giải trình lý do cụ thể cho từng trường hợp điều chỉnh. Việc điều chỉnh định mức phải thực hiện trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô sản phẩm có định mức điều chỉnh.
 • Trường hợp làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư tại Chi cục Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để thanh khoản, doanh nghiệp đăng ký sản phẩm xuất khẩu theo mẫu 08/DMSPSXXK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC. Nơi đăng ký và thời điểm đăng ký thực hiện như đăng ký định mức. 

Xuất khẩu thành phẩm

 • Đăng ký phụ kiện mã sản phẩm xuất khẩu, trên hệ thống phần mềm Vnaccs
 • Khai báo tờ khai xuất khẩu thành phẩm, hồ sơ gồm:
  • Hợp đồng thương mại
  • Invoice
  • Packing list
  • Booking
  • C/O (nếu có)
  • Chứng từ khác (nếu có)…
 • Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu hoặc Chi cục Hải quan khác nhưng trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu 09/HQXKSP-SXXK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC) cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư biết để theo dõi và thanh khoản.
 • Khi tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, doanh nghiệp phải xuất trình mẫu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu và bảng định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm xuất khẩu

Báo cáo quyết toán

Thời điểm

 • Thời điểm: chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Nộp báo cáo quyết toán

Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân.

Thành phần hồ sơ

 • Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Các chứng từ đi kèm tờ khai theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan.

Thời hạn giải quyết

 • Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác xuất.
 • Chậm nhất 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.
 • Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng mà lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.

Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu

 • Tại điểm a khoản 1 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:
 • Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; 
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; 
 • Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập. 

Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu

 • Tại điểm a khoản 2 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện. 

Về thời hạn ân hạn thuế

 • Theo Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.

Chi phí dịch vụ hải quan, chi phí vận chuyển, thời gian thông quan

Tùy theo các tính chất của hàng hóa, số lượng nhập khẩu, loại hình nhập khẩu cũng như địa chi kho công ty mà có chi phí khác nhau.

 • Chi phí giao nhận thông quan từ 800k – 2.500k tùy theo số lượng 
 • Chi phí vận chuyển từ 750k – 3.500k tùy theo địa chỉ kho công ty 
 • Thời gian thông quan trong vòng 1-2 ngày tùy theo loại hàng 
Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, xin Quý khách liên hệ với Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh chúng tôi qua Hotline: 098 847 6868 (24/24) hoặc Email: info@nhatminhkhanh.com

Website: https://dichvuhaiquantrongoi.com

Nhấn vào đây để Báo giá dịch vụ hải quan trọn gói

 

Rất cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Chúc Quý khách hàng thành công!

#ThuTucHaiQuan #TuVanThuTucXuatNhapKhauTronGoi #dichvunhapkhau #xuatnhapkhau #dichvuxuatnhapkhau #dichvuhaiquantronggoi #dichvuhaiquan #nhatminhkhanh #xuatnhapkhaunhatminhkhanh

Thủ tục hải quan đối với hàng SXXK của Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh Thủ tục hải quan đối với hàng SXXK của Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN